Lexion 470
Upper sieve
Wymiary B x H:
613 x1739
kod produktu:
613 x1739
kod produktu:
736182
613 x1739
kod produktu:
736182
Bottom sieve
Wymiary B x H:
680 x1275
kod produktu:
736183
680 x1275
kod produktu:
736183
680 x1275
kod produktu:
Bez kategorii
Wymiary B x H:
462 x235
kod produktu:
7574450
462 x235
kod produktu:
7772381