Tucano 570
Bottom sieve
Wymiary B x H:
760 x1275
kod produktu:
760 x1275
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
688 x1739
kod produktu:
553541,1
688 x1739
kod produktu:
688 x1739
kod produktu:
Bez kategorii
Wymiary B x H:
518 x195
kod produktu:
7775310
1572 x605
kod produktu:
7775310
196 x518
kod produktu: