W540
Upper sieve
Wymiary B x H:
650 x1350
kod produktu:
650 x1350
kod produktu:
Bez kategorii
Wymiary B x H:
1358 x133
kod produktu:
Bottom sieve
Wymiary B x H:
1318 x1795
kod produktu:
1318 x1795
kod produktu:
Bez kategorii
Wymiary B x H:
1358 x133
kod produktu: