TX 36
Bottom sieve
Wymiary B x H:
785 x1445
kod produktu:
89831370; 453201
785 x1445
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
785 x1445
kod produktu:
80453193; 453193
785 x1445
kod produktu:
453258
785 x1445
kod produktu:
785 x1445
kod produktu:
Bez kategorii
Wymiary B x H:
1575 x755
kod produktu:
452799
1575 x755
kod produktu:
1575 x755
kod produktu:
1575 x755
kod produktu: