TX 65
Bottom sieve
Wymiary B x H:
1320 x1445
kod produktu:
1320 x1445
kod produktu:
1320 x1445
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
1320 x1440
kod produktu:
80748611
1320 x1440
kod produktu:
431943
1320 x1440
kod produktu:
1320 x1445
kod produktu:
1320 x1440
kod produktu:
Bez kategorii
Wymiary B x H:
1315 x755
kod produktu:
1315 x755
kod produktu:
1310 x741
kod produktu:
1310 x740
kod produktu: