Polityka prywatności
Polityka CookiesNiniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na
urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług
świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez OSKO-PLAST.
§ 1 Definicje

1. Administrator – OSKO-PLAST Ostrzyżek, Kostyra sp. j. z siedzibą Stara Dąbia 9, 08-
500 Ryki, NIP 716-22-55-739, REGON 430980557, który świadczy usługi drogą
elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach
Użytkownika.
2. Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane
i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron
internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora – Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze
świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne – Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za
pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis – stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy,
działającą w domenie http://stosko.beastdesign.pl/
6. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje
dostęp do stron internetowych Serwisu.
7. Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa
mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa
o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników
wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te
pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika
i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają
nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną
wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale
usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia
nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie
pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do
swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie
możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§ 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, a w
szczególności do:
a. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
b. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu
Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Użytkownik.
2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika
w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
a. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik
nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści
multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego
serwisu internetowego oraz w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za
pośrednictwem narzędzi analitycznych.
§ 4 Określenie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies
do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim,
Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą
konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej
bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej przedstawiamy jak
można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania
plików Cookies:
– przeglądarka Internet Explorer ;
– przeglądarka Mozilla Firefox ;
– przeglądarka Chrome ;
– przeglądarka Safari ;
– przeglądarka Opera .
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji
w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSKO-PLAST Ostrzyżek, Kostyra sp.
j. z siedzibą Stara Dąbia 9, 08-500 Ryki, NIP 716-22-55-739, REGON 430980557
2. Nie mamy obowiązku wyznaczania Inspektora ochrony danych, w sprawie przetwarzania
danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 608033691 lub mailowo:
biuro@stosko.beastdesign.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– realizacji umowy,
– przekazywania informacji o ofercie i działalności firmy,
– prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa,

– wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
– drobnych czynności życia codziennego
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/d/f oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na
podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia
umowy, bądź na podstawie przepisów o archiwizacji.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji
w/w celu.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.