Massey Ferguson Beta 7360 – Bottom sieve

Beta 7360