Dotacje

Dane kontaktowe

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie

ul. Franciszka Stefczyka 3b
20-151 Lublin
tel: +48 81 44 16 750
tel: +48 81 44 16 738
Bezpłatna infolinia: 0 800 888 776
rpo@lubelskie.pl

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (dla przedsiębiorców)

ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin
tel: +48 81 46 23 831
tel: +48 81 46 23 812
lawp@lubelskie.pl

Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich
Magdalena Sulowska, Mariusz Rudzki

ul. Franciszka Stefczyka 3b
20-151 Lublin
tel: +48 81 44 16 864
tel: +48 81 44 16 865
Bezpłatna infolinia: 0 800 175 151
kontakt@feu.lubelskie.pl

Dotacja RPO WL 2010

Miło nam poinformować, że:

1) dnia 10.11.2010 r. w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie firma OSKO-PLAST s. c. M. Ostrzyżek, Z. Kostyra Sp. j. podpisała umowę o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie: 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.

Tytuł projektu:

„WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI OSKO-PLAST POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PROJEKTOWANIA, PRODUKCJI I KOMPLEKSOWEJ OBRÓBKI ELEMENTÓW METALOWYCH.”

Realizacja projektu polega na zakupie nowych:
– Maszyn i urządzeń potrzebnych do uruchomienia produkcji wytrząsaczy żaluzjowych kombajnów zbożowych.
– Maszyn CNC do obróbki skrawaniem.
– Oprogramowania CAD/CAM do komputerowego projektowania elementów metalowych i generowania kodów odróbkowych na maszyny numeryczne.

Całkowita wartość projektu: 1 237 934 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 516 732 PLN

2) dnia 23.01.2013 r. w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie firma OSKO-PLAST s. c. M. Ostrzyżek, Z. Kostyra Sp. j. podpisała umowę o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I.Przedsiębiorczość i Innowacje , Działanie: 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.

Tytuł projektu:

„WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI OSKO-PLAST OSTRZYŻEK, KOSTYRA.”

Realizacja projektu polega na zakupie nowych, innowacyjnych pras potrzebnych do uruchomienia produkcji podłogi podsiewacza i koszy sitowych kombajnów zbożowych.

Całkowita wartość projektu: 713 400 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 390 039 PLN

3) dnia 26.04.2017 r. w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie firma OSKO-PLAST Ostrzyżek, Kostyra Sp. j. podpisała umowę o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie: 3.7 RPO WL 2014-2020.

Tytuł projektu

„WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI OSKO-PLAST OSTRZYŻEK, KOSTYRA SPÓŁKA JAWNA POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII WYCINANIA LASEROWEGO Z OBRÓBKĄ MECHANICZNĄ NA PRASACH MIMOŚRODOWYCH W CELU URUCHOMIENIA WYTWARZANIA NOWEGO PRODUKTU – SITA ŻALUZJOWEGO ZE SKRZYDŁEM (LAMELĄ) DUŻYCH WYDAJNOŚCI LDW.”

Realizacja projektu polega na rozbudowie budynku produkcyjnego, zakupie wycinarki laserowej, spreżarki śrubowej, regałów wysokiego składowania, nożycowego elektrycznego wózka podnośnikowego, zgrzewarki z agregatem do schładzania oraz stacji roboczej wraz z monitorem, potrzebnych do uruchomienia produkcji innowacyjnego sita żaluzjowego ze skrzydłem (lamelą) dużych wydajności LDW.

Całkowita wartość projektu: 3 274 070,50 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 1 863 292,12 PLN

4) dnia 07.02.2018 r. w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie firma OSKO-PLAST Ostrzyżek, Kostyra Sp.j. podpisała umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działanie: 4.2 współfinansowanego ze środków europejskich.

Tytuł projektu

„INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA W FIRMIE OSKO-PLAST OSTRZYŻEK, KOSTYRA SPÓŁKA JAWNA.”

Realizacja projektu polega na zakupie i montażu INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ celem zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego firmy OSKO-PLAST Ostrzyżek, Kostyra Sp. j. poprzez dywersyfikacje dostaw energii oraz zwiększenie pozycji konkurencyjności poprzez bezpośrednie zastosowanie w działalności firmy nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań proekologicznych opartych o energię słoneczną.

Całkowita wartość projektu: 176 284,58 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 93 158,52 PLN

5) Dnia 27.06.2019 r. w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie firma OSKO-PLAST Ostrzyżek, Kostyra Sp.j. podpisała umowę realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3. Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie: 3.7 współfinansowanego ze środków europejskich.

TYTUŁ PROJEKTU:

„WZROST KONKURENCYJNOŚCI OSKO-PLAST OSTRZYŻEK, KOSTYRA SPÓŁKA JAWNA POPRZEZ URUCHOMIENIE WYTWARZANIA NOWEGO, INNOWACYJNEGO PRODUKTU – SITA ŻALUZJOWEGO ZE SKRZYDŁEM (LAMELĄ) CZ3m, ORAZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI SIT ŻALUZJOWYCH Z WYKORZYSTANIEM NOWEJ TECHNOLOGII SPAWANIA OTWOROWEGO.”

Realizacja projektu polega na:

– rozbudowie budynku usługowo – produkcyjnego o część magazynową i wiatę gospodarczą oraz budowę stanowisk spawalniczych z filtrowentylacją

– zakupie dedykowanego dla OSKO-PLAST  systemu IT, robota spawalniczego, regałów wysokiego składowania, półautomatu spawalniczego, potrzebnych do uruchomienia wytwarzania nowego innowacyjnego sita żaluzjowego ze skrzydłem (lamelą) CZ3m oraz do wdrożenia innowacyjnej technologii spawania otworowego sit żaluzjowych.

Całkowita wartość projektu: 2 673 231,69 PLN
Kwota dofinansowania: 1 476 300,04 PLN