1644
Bottom sieve
Wymiary B x H:
1150 x1650
kod produktu:
1150 x1650
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
1132 x1916
kod produktu:
1957314C8
1132 x1918
kod produktu:
1132 x1916
kod produktu: