5088
Bottom sieve
Wymiary B x H:
1526 x1648
kod produktu:
1322464C7
1526 x1648
kod produktu:
1530 x1648
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
1520 x1910
kod produktu:
1524 x1910
kod produktu:
1524 x1910
kod produktu:
1524 x1910
kod produktu: