Lexion 570 Montana
Bottom sieve
Wymiary B x H:
632 x1535
kod produktu:
632 x1535
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
630 x1854
kod produktu:
756461
630 x1854
kod produktu:
552581
630 x1854
kod produktu:
552583