Lexion 750
Bottom sieve
Wymiary B x H:
632 x1535
kod produktu:
632 x1535
kod produktu:
632 x1535
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
630 x1854
kod produktu:
756461
630 x1854
kod produktu:
552581
630 x1854
kod produktu:
Bez kategorii
Wymiary B x H:
462 x235
kod produktu:
7574450
462 x235
kod produktu:
7772381