4060 Topliner
Bez kategorii
Wymiary B x H:
595 x365
kod produktu:
16026989
595 x365
kod produktu:
Bottom sieve
Wymiary B x H:
600 x1617
kod produktu:
600 x1617
kod produktu:
600 x1617
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
604 x1540
kod produktu:
604 x1540
kod produktu:
604 x1540
kod produktu: