8000
Bottom sieve
Wymiary B x H:
1360 x1200
kod produktu:
1360 x1200
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
1360 x1200
kod produktu:
1360 x1200
kod produktu:
Bez kategorii
Wymiary B x H:
1360 x330
kod produktu:
1360 x530
kod produktu: