Laverda 3600
Bottom sieve
Wymiary B x H:
1295 x1383
kod produktu:
1295 x1383
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
1295 x1870
kod produktu:
1295 x1870
kod produktu:
1295 x1870
kod produktu: