Laverda 3890
Bottom sieve
Wymiary B x H:
772 x1446
kod produktu:
772 x1446
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
772 x1929
kod produktu:
772 x1929
kod produktu: