1075HY/4
Bez kategorii
Wymiary B x H:
1235 x460
kod produktu:
1235 x460
kod produktu:
1235 x460
kod produktu:
Bottom sieve
Wymiary B x H:
1235 x1522
kod produktu:
1235 x1522
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
1235 x1522
kod produktu:
AZ22798
1235 x1522
kod produktu:
AZ22798
1235 x1522
kod produktu: