S660
Bottom sieve
Wymiary B x H:
1310 x1590
kod produktu:
AXE20448
Upper sieve
Wymiary B x H:
1310 x2056
kod produktu:
AXE54556
1310 x2056
kod produktu:
1310 x2056
kod produktu: