1550
Bottom sieve
Wymiary B x H:
715 x1525
kod produktu:
715 x1525
kod produktu:
Bez kategorii
Wymiary B x H:
1548 x647
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
740 x1545
kod produktu:
Bottom sieve
Wymiary B x H:
715 x1525
kod produktu:
715 x1525
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
740 x1545
kod produktu:
Bez kategorii
Wymiary B x H:
1548 x647
kod produktu:
Bez kategorii
Wymiary B x H:
1548 x647
kod produktu: