CR 9080
Bottom sieve
Wymiary B x H:
785 x1445
kod produktu:
785 x1445
kod produktu:
785 x1445
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
785 x1445
kod produktu:
785 x1445
kod produktu:
785 x1445
kod produktu:
785 x1445
kod produktu:
785 x1445
kod produktu:
785 x1445
kod produktu:
785 x1445
kod produktu:
785 x1445
kod produktu:
Bez kategorii
Wymiary B x H:
711 x707
kod produktu:
87651286; 87651283
711 x707
kod produktu:
86974251, 84434371
612 x354
kod produktu:
87518060, 87543962
711 x707
kod produktu:
Bez kategorii
Wymiary B x H:
711 x707
kod produktu:
87651286; 87651283
711 x707
kod produktu:
86974251, 84434371
612 x354
kod produktu:
87518060, 87543962
711 x707
kod produktu: