TC 5060
Bottom sieve
Wymiary B x H:
1260 x1362
kod produktu:
84097928 84176183
1260 x1362
kod produktu:
1260 x1362
kod produktu:
1260 x1362
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
1260 x1325
kod produktu:
84176179 84462633 84176183 84442412
1260 x1325
kod produktu:
84176179 84462633 84176183 84442412
1260 x1362
kod produktu:
84462883 84098300
1260 x1362
kod produktu:
1260 x1362
kod produktu:
Bez kategorii
Wymiary B x H:
1305 x635
kod produktu:
1305 x635
kod produktu:
89815499, 9815499
1305 x635
kod produktu:
89815499, 9815499
1305 x635
kod produktu:
Bez kategorii
Wymiary B x H:
1305 x635
kod produktu:
1305 x635
kod produktu:
89815499, 9815499
1305 x635
kod produktu:
89815499, 9815499
1305 x635
kod produktu: