Acros
Bottom sieve
Wymiary B x H:
734 x2050
kod produktu:
734 x2108
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
695 x
kod produktu:
695 x1875
kod produktu:
695 x1875
kod produktu:
695 x1875
kod produktu: